Activiteiten

De Stichting Berlagehuis Usquert is bezig met het realiseren van een aantal ambitieuze projecten. U leest hierover in het submenu Actuele activiteiten.

Tot 16 november 2015 organiseerde en faciliteerde de stichting regelmatig tentoonstellingen, informatiebijeenkomsten, lezingen en open dagen in en om het raadhuis. In het submenu Afgeronde activiteiten vindt u hieruit een selectie. Sinds het Berlagehuis niet meer toegankelijk is vinden de activiteiten voorlopig elders plaats.