homep_age-5_1.jpg

Berlagehuis Usquert

Kleurenfotografie: Erik en Petra Hesmerg

In 1930 werd het raadhuis in Usquert officieel in gebruik genomen.

De ontwerper van dit gebouw is de architect H.P. Berlage. 


De burgemeesterskamer

 

Na de ingebruikname deed het Berlagehuis zestig jaar dienst  als gemeentehuis. In 1990 werd het raadhuis overbodig toen Usquert opging in een nieuwe gemeente. Om het voor de toekomst te behouden, ging het over in handen van de Vereniging Hendrick de Keyser die het raadhuis in 2011 grondig liet restaureren. 

Vanaf 1 januari 2016 staat het gebouw leeg en mag het niet betreden worden vanwege de aanwezigheid van licht asbesthoudende historische gietvloeren. Deze moeten óf afgedekt óf vervangen worden. De kwestie is voorgelegd aan de gemeente en er is advies ingewonnen bij de Monumentencommissie van Libau waar een adviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in zit. Vanwege de grote cultureel-historische waarde en de eenheid van exterieur, interieur en inrichting is geadviseerd de vloeren niet te vervangen maar af te dekken. Het raadhuis

Het voormalige raadhuis van Usquert is een architectonisch monument dat werd ontworpen door de beroemde bouwmeester Hendrik Petrus Berlage uit Amsterdam. Het naar hem vernoemde gemeentehuis is een van de twee uitgevoerde ontwerpen van zijn hand in de provincie Groningen en het enige raadhuis dat Berlage ooit bouwde.

Het raadhuis in Usquert vormt een eenheid tussen exterieur en interieur, net als Berlages andere ontwerpen. Het monumentale pand met zijn platte daken en hoge toren bestaat uit baksteen, beton en ijzer. Berlage stond een eerlijke stijl voor, waarin de bouwmaterialen niet werden verborgen. De geglazuurde wand- en vloertegels, glas-in-lood ramen en lichtkoepel harmoniëren met de buitenkant van het pand.